Aktywna Tablica 2020

group of teens in internet-cafe with computers

Maksymalna kwota dofinansowania

Wkład własny organu prowadzącego

Harmonogram Programu Aktywna Tablica 2020

do 27 października 2020 Dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organu prowadzącego
do 29 października 2020 Organy prowadzące składają wnioski o dofinansowanie do wojewodów
do 3 listopada 2020 Kwalifikacja wniosków przez wojewodów
do 30 listopada 2020 Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019
 • szkoły ponadpodstawowe

Wymagania dla szkół ubiegających się o dofinansowanie:

 • Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Najważniejsze terminy

27 października 2020

składanie wniosków

do 30 listopada 2020

przekazanie dofinansowania
Przejdź do wniosków

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dostępnych na stronie MEN
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Cechy programu

 • Program realizowany w roku 2020

 • Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019

 • Szkoły ponadpodstawowe

 • Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s

 • Źródło finansowania:

  80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny)

 • Wartość dofinansowania:

    • 14 000 zł maksymalna kwota wsparcia finansowego
    • 3 500 zł wkład własny organu prowadzącego
    • 17 500 zł łączny całkowity koszt maksymalnego wsparcia finansowego
 • Przedmiot dofinansowania:

  • laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu
  • Tablice interaktywne
  • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
  • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
  • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”