800_800AktywnaTablica2022v01

Wartość dofinansowania

Wkład własny organu prowadzącego

Harmonogram Programu Aktywna Tablica 2022

do 15 maja 2022 WNIOSEK Dyrektora szkoły podstawowej/ponadpodstawowej i SOSW do organu prowadzącego o udział w programie
do 30 maja 2022 WNIOSEK Organu prowadzącego do wojewody o udzielenie dofinansowania
do 30 czerwca 2022 KWALIFIKACJA szkół do objęcia wsparciem finansowym
do 31 sierpnia 2022 WYPŁATA środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego
do 31 grudnia 2022 WYDATKOWANIE środków przyznanych w ramach wsparcia finansowego

Typy szkół, zakres i wielkość dofinansowania

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (w tym szkoły za granicą):

 • Tablice interaktywne z projektorami
 • Monitory interaktywne
 • Projektory
 • Głośniki

Kwota dofinansowania + wkład własny:  14 000 + 3 500 = 17 500 zł

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi:

 • Pomoce dydaktyczne takie jak:.
  • Notatniki brajlowskie
  • Linijki brajlowskie
  • Inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej
 • komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w lit. a.

Kwota dofinansowania + wkład własny: 35 000 + 8 750 = 43 750

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe:

 • pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:
  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC)), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
 • specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. a, wykorzystywanego w TIK
 • komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b.

Kwota dofinansowania + wkład własny: 35 000 + 8 750 = 43 750

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:

 • Drukarki brajlowskie
 • Drukarki druku wypukłego
 • Drukarki 3D

Kwota dofinansowania + wkład własny: 100 000 + 25 000 = 125 000 zł

Najważniejsze terminy

do 15 maja 2022

składanie wniosków

do 31 sierpnia 2022

przekazanie dofinansowania
Przejdź do wniosków

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dostępnych na stronie MEN
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Założenia programu

 • Nowa edycja programu realizowana w latach 2021-2024

 • Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w poprzedniej edycji (z wyjątkami)

 • Szkoły ponadpodstawowe

 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

  80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny)