20240312_aktywnatalibica24_v1.4
aktywna-tablica-zestawy24
aktywnatalibica-zestawySPE24

Wszystkie pomoce dydaktyczne przedstawione w powyższych kategoriach spełniają następujące warunki:

 • posiadają deklarację CE
 • posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta
 • w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce
  dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy
 • posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim
 • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę od 2 do 5 lat

Wartość dofinansowania

Wkład własny organu prowadzącego

Najważniejsze terminy zeszłorocznej edycji – Aktywna Tablica 2024
Harmonogram:

do 15 maja 2024 WNIOSEK Dyrektora szkoły podstawowej/ponadpodstawowej i SOSW do organu prowadzącego o udział w programie
do 30 maja 2024 WNIOSEK Organu prowadzącego do wojewody o udzielenie dofinansowania
do 30 czerwca 2024 KWALIFIKACJA szkół do objęcia wsparciem finansowym
do 31 sierpnia 2024 WYPŁATA środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego
do 31 grudnia 2024 WYDATKOWANIE środków przyznanych w ramach wsparcia finansowego

Typy szkół, zakres i wielkość dofinansowania w Programie Aktywna Tablica 2024

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (w tym szkoły za granicą):

 • Tablice interaktywne z projektorami
 • Monitory interaktywne
 • Projektory
 • Głośniki

Kwota dofinansowania + wkład własny:  14 000 + 3 500 = 17 500 zł

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi:

 • Pomoce dydaktyczne takie jak:.
  • Notatniki brajlowskie
  • Linijki brajlowskie
  • Inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej
 • komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w lit. a.

Kwota dofinansowania + wkład własny: 35 000 + 8 750 = 43 750

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe:

 • pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:
  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC)), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
 • specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. a, wykorzystywanego w TIK
 • komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b.

Kwota dofinansowania + wkład własny: 35 000 + 8 750 = 43 750

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:

 • Drukarki brajlowskie
 • Drukarki druku wypukłego
 • Drukarki 3D

Kwota dofinansowania + wkład własny: 100 000 + 25 000 = 125 000 zł

Najważniejsze terminy w Programie Aktywna Tablica 2023

do 15 maja 2024

składanie wniosków

do 31 sierpnia 2024

przekazanie dofinansowania
Przejdź do wniosków

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dostępnych na stronie MEN
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Założenia programu
Aktywna Tablica 2024

 • Nowa edycja programu realizowana w latach 2021-2024

 • Program obejmuje:

 • Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w poprzedniej edycji (z wyjątkami)

 • Szkoły ponadpodstawowe

 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

  80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny)

Gotowe Wnioski Aktywna Tablica 2024
do pobrania: