Wg informacji uzyskanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej NOWE WNIOSKI do wypełnienia w tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy będą udostępnione do 30 kwietnia 2021.

Prawdopodobnie zostanie również przedłużony termin na składanie wniosków –  do 31 maja br.

kafel_zestawy_2021_2
kafel_zestawy_SPE
kafel_zestawy_PP_2

Wszystkie pomoce dydaktyczne przedstawione w powyższych kategoriach spełniają następujące warunki:

  • posiadają deklarację CE
  • posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta
  • w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce
    dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta
  • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy
  • są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
  • posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim
  • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę od 2 do 5 lat