Aktywna Tablica 2024

Kwota dofinansowania

Wkład własny organu prowadzącego

W ramach programu Aktywna Tablica szkoły podstawowe mogą zostać wyposażane w m.in.:
tablice i monitory interaktywne, komputery i pomoce dydaktyczne dla specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Udział w projekcie Aktywna Tablica 2024 krok po kroku

 • null

  Złożenie wniosków o udział w programie Aktywna Tablica 2024

 • null

  Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w programie Aktywna Tablica 2024 przez organy prowadzące

 • null

  Kwalifikacja wniosków Aktywna Tablica 2024 organów prowadzących szkoły przez wojewodów

 • null

  Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym

 • null

  Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące

 • null

  Rozliczenie dotacji programu Aktywna Tablica przez organy prowadzące

BENEFICJENCI PROGRAMU W 2024 ROKU


 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (w tym szkoły za granicą)


 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi


 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe


 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA


 • monitory i tablice interaktywne


 • komputery i pomoce dydaktyczne dla specjalnych potrzeb edukacyjnych


 • pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii


 • drukarki brajlowskie i drukarki 3D


 • Szczegółowe informacje w zakładce
  „O programie”


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA


 • od 14 000 – 100 000 zł


 • Wkład: rzeczowy lub finansowy 20% wnioskowanej kwoty


Aktualności