Aktywna Tablica 2022

Kwota dofinansowania

Wkład własny organu prowadzącego

W ramach programu Aktywna Tablica szkoły podstawowe mogą zostać wyposażane w m.in.:
tablice i monitory interaktywne, komputery i pomoce dydaktyczne dla specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Najważniejsze liczby

0
szkół

Maksymalna ilość szkół w programie

0
mln zł

Pula środków w programie z budżetu państwa

0
tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania

0
szkół

Wkład własny organu prowadzącego

Udział w projekcie Aktywna Tablica 2022 krok po kroku

  • null

    Złożenie wniosków o udział w programie Aktywna Tablica 2022

  • null

    Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w programie Aktywna Tablica 2022 przez organy prowadzące

  • null

    Kwalifikacja wniosków Aktywna Tablica 2022 organów prowadzących szkoły przez wojewodów

  • null

    Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym

  • null

    Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące

  • null

    Rozliczenie dotacji programu Aktywna Tablica przez organy prowadzące

BENEFICJENCI PROGRAMU W 2022 ROKU


  • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (w tym szkoły za granicą)


  • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi


  • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe


  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA


  • monitory i tablice interaktywne


  • komputery i pomoce dydaktyczne dla specjalnych potrzeb edukacyjnych


  • pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii


  • drukarki brajlowskie i drukarki 3D


  • Szczegółowe informacje w zakładce
    „O programie”


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA


  • od 14 000 – 100 000 zł


  • Wkład: rzeczowy lub finansowy 20% wnioskowanej kwoty