logo_ose
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Czym jest OSE

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

 • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
 • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
 • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
 • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Korzyści

Korzyści dla szkół:

 • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
 • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
 • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
 • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Korzyści dla samorządów:

 • szerszy dostęp do zasobów internetu,
 • lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą),
 • w perspektywie – lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
 • oszczędności – internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.

Harmonogram projektu

W Polsce jest około 30 000 szkół w 19 500 lokalizacjach. Proces podłączenia wszystkich lokalizacji do Sieci OSE został podzielony na etapy.
W 2018 r. zrealizujemy przyłącza do 1 500 lokalizacji co powinno być równoznaczne z zapewnieniem szybkiego symetrycznego internetu do blisko 2 000 szkół.
Natomiast w 2019 r. liczba podłączonych lokalizacji szkół powinna przekroczyć 12 700. W roku 2020 planujemy podłączyć wszystkie 19 500 lokalizacji.

harmonogram
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Przyłącz się

Jesteś dyrektorem szkoły lub przedstawicielem organu prowadzącego szkołę?
Sprawdź jak prosto i szybko dołączysz do programu OSE.

Dołącz do nas

Wejdź na strone, na której możesz zgłosić szkołę do OSE.

UWAGA WAŻNE

 • Wymóg dotyczący Internetu w edycji 2019W tegorocznej edycji programu Aktywna Tablica inaczej niż w latach ubiegłych nie jest już wymagane posiadanie łącza internetowego o przepustowości 30 Mbit/s na dzień składania wniosku.W tym roku warunek ten  uważa się za spełniony także w przypadku złożenia deklaracji uzyskania takiego łącza do końca 2019 r. Jak uzyskać taką deklarację?Dobrym pomysłem jest najpierw wykonać pomiar przepustowości Internetu w swojej lokalizacji szkolnej używając do tego np. telefonów pracujących w sieciach różnych operatorów. Na każdym z telefonów należy uruchomić test prędkości, który bezpłatnie można zrobić korzystając z popularnych serwisów oferujących taką usługę, np. www.speedtest.plPonieważ przepustowość łącz jest zmienna, i szczególnie zależna jest od ruchu w sieci (ilości aktywnych urządzeń) pomiaru najlepiej dokonać we wczesnych godzinach porannych. Uzyskawszy na urządzeniu pracującym w sieci danego operatora wynik na poziomie 30 Mbit/s lub wyższy warto zrobić zrzut ekranu i zachować. To właśnie do tego operatora warto zgłosić się po ofertę przyłączenia Internetu w celu spełnienia wymogów programu.Oczywiście niezależnie od operatorów sieci komórkowych należy sprawdzić możliwości lokalnych operatorów (np. światłowodowych lub radiowych). Jeśli są dostępni w okolicy to oni mogą najczęściej mieć możliwość podłączenia szybkiego łącza lub zadeklarować taką możliwość do końca roku 2019.
 • posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
  a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
  – preinstalowanym systemem operacyjnym,
  – oprogramowaniem biurowym
  – oprogramowaniem antywirusowym
  – oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  b) router;
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor
 • posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.