Sprawdź dokładny harmonogram projektu „Aktywna tablica”

Harmonogram Programu „Aktywna tablica”

Lp Zadanie Termin realizacji – etap 2017 Termin realizacji – kolejne edycje
1 Złożenie wniosków o udział w Programie do dnia 31 sierpnia 2017 r do dnia 15 kwietnia 2018/2019
2 Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące do dnia 15 września 2017 r do dnia 30 kwietnia 2018/2019
3 Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły przez wojewodów do dnia 27 września 2017 r do dnia 15 maja 2018/2019 r
4 Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym do dnia 30 października 2017 r do dnia 30 czerwca 2018/2019 r
5 Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące do końca każdego roku budżetowego
6 Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące do dnia 15 stycznia każdego roku budżetowego