W 2022 roku szkoły harmonogram projektu wygląda następująco:

  • do 15 maja – składanie wniosków przez szkoły o udział w programie ,
  • do 30 maja – organy prowadzące przekazują wnioski do wojewodów
  • do 30 czerwca – kwalifikacja wniosków.
  • do 31 sierpnia  – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych
  • do 31 grudnia wydatkowanie środków